Tel: 0 232 469 73 58

Mantolama Teknik Şartnamesi

Manotolama Uygulaması Teknik Detayları
 
1-) Uygulanacak Yüzeyin Temizlenmesi

• Uygulama yapılacak yüzey kuru ve aderansı azaltacak yağ, kir ve pas gibi etkenlerden arındırılmış olmalıdır. Organik oluşum ve kirlerin uygun temizleyicilerle temizlenmesi gereklidir.
• Yapıştırma işleminin yapılacağı dolgu duvarın, doğru ve sağlam şekilde yapıldığı kontrol edilmelidir.
• Yüzeyde sıva uygulamaları mevcutsa, sıvanın aderansının sağlamlığı kontrol edilmelidir.
• Yüzeyde boya, astar, kalın harç atıkları vb. tabakalar zımparalanmalı ve yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
• Mevcut duvar yüzeyinde merkezden kaçıklıklar, beton kalıp hataları veya çatlaklar tamir harçları ile düzeltilmelidir.
• Isı yalıtım levhaları yapıştırılırken, yapıştırıcı kalınlığı 1cm’yi geçmemelidir.
• Binanın su sızıntılarından korunması için, en alt seviyede su basman profilleri doğru şekilde uygulanmalı, kritik noktalar varsa gerekli görülen su yalıtım malzemeleri kullanılmalı ve özellikle en üst seviyede olmak üzere su sızdırmazlık bantları kullanılmalıdır.
• Kullanılacak ısı yalıtım levhaları kalınlıklarına göre belirlenir.
• Subasman profilleri, toprak seviyesinden 20 cm yükseklikte olacak şekilde yatay olarak alt zemin yüzey özelliklerine göre dübeller ile tespit edilir. Dübeller 50 cm. aks aralıkları ile tespit edilir. İsteğe bağlı olarak kullanılır.
• Subasman profillerinin terazisinde ve gönyesinde yerleştirilmesi, sistemin düzgünlüğün de önemli rol oynamaktadır. Ş profillerin gönyelenmesi için takoz veya pabuçlar kullanılabilir.
• Duvar ile başlangıç profili arasındaki girinti ve çıkıntıları gidermek amacıyla farklı kalınlıktaki gönye elemanları kullanılabilir.
• Köşe bağlantıları başlangıç profili köşe elemanları ile veya profilin köşeye uygun olarak kesilmesiyle oluşturulur.


2-) Isı Yalıtım Levhalarının Yapıştırılması

• Torba üzerinde tarif edildiği şekilde hazırlanmalıdır.
• Uygulanacak yüzey temiz, kuru olmalı; önceden uygulanan boya ve benzer tabakalardan arındırılmalıdır.
• Yüzey düzgünlüğüne bağlı olarak iki çeşit uygulama yapılabilir.

a-) Standart Yüzeyler: Yalıtım levhalarının yapıştırılacak yüzeyinin kenarları boyunca bir çerçeve orta kısımlara da öbekler halinde yapıştırıcı sürülür.

b-) Çok Düzgün Yüzeyler: Eğer uygulama yüzeyinin mastarında ise yalıtım levhalarının yapıştırılacak yüzeye tamamen kaplayacak şekilde dağıtılarak sürülür. Daha sonra bu yüzey dişli (taraklı) mala ile taranır.
• Yalıtım levhaları birbirine temas edecek şekilde uygulanmalı, birleşim derzlerine bulaşan yapıştırıcı ısı köprüsü oluşturması sebebi ile temizlenmelidir.
• Levha yüzeyinin en az % 40‘ı yalıtılacak yüzeye yapışmış olmalıdır.
• Yapıştırıcı sürülmesi işleminden sonra; ısı yalıtım levhaları subasman profiline oturtularak, hafifçe kaydırılıp duvara yapıştırılır.
• Levhalar duvara mutlaka şaşırtmalı olarak döşenmelidir. (cepheler ve köşelerde)
• Yüksek binalarda; ısı yalıtım levhaları tavsiye edilen mesafe ve sıklıkta tespit edilmeli, genleşme derzleri oluşturulmalıdır.
• Levhaların duvara bastırılıp sıkıştırılması esnasında yanlardan taşan harç bir sonraki levha yerleştirilmeden önce mutlaka temizlenmelidir.
• Pencereler ve cephedeki açık kısımlarda, levhalar uygun olarak kesilerek uygulanır.


3-) Isı Yalıtım Levhalarının Dübellenmesi

• Kullanılacak dübeller, uygulama yüzeyinin özelliklerine göre teyit edilmelidir.
• Dübelleme işlemine, yapıştırıcı tamamen kuruduktan sonra başlanmalıdır. Bu süre 24 saat olarak kabul edilebilir. Uygulama yüksekliğine göre kullanılacak dübel miktarı ve dübel yerleşimleri belirtilen orana artmaktadır. Bu oran metrekareye 6 adet dübel uygulanır. Çok sık yapılan uygulama levha köşelerine 1er adet, levha ortasına 2 adet dübel uygulamasıdır. Bina köşeleri yüksek binalarda rüzgardan çok etkilenirler. Bu nedenle yüksek kotlarda bina köşelerinde dübel sayısı arttırılır. 8 m. yüksekliğe kadar 6 adet/m2 ; 8-20 m.ye kadar 8 adet/m2 ; 20 m. ve üstünde 10 adet/m2 dübel uygulanır.  
 
a-) Kenar Ve Köşelerin Oluşturulması 
• Pencere, kapı ve duvar köşelerinde düzgün bir kenar oluşturabilmek için köşe profilleri kullanılmalıdır.
• Köşe profilleri, yalıtım sıvası uygulamadan önce, bir miktar sıva yardımıyla köşelere yerleştirilmelidir. Bu köşelerde sıva filesi takviyesi yapılmalıdır.
• Isı yalıtım sıvası, köşe profillerinden başlamak üzere tüm yüzeye uygulanır.
• Binaların dilatasyon bölgelerinin, dilatasyon profilleri kullanılarak genleşme detayları uygulanmalıdır.

4-) Isı Yalıtım Sıvası Ve File Uygulanması

• Yalıtım sıvası, 25 kg içerisine 5,5–6,5lt. su, düşük devirde karıştırılarak hazırlanır. Macun kıvamına gelene kadar toz veya su ilavesi yapılır, 5 dakika dinlendirilir ve 1–2 dakika daha karıştırılır. İki saat içersinde kullanılır.              
• Uygulanacak yüzey temiz, kuru, kimyevi maddelerden temizlenmiş olmalıdır.
• Yalıtım sıvası levhaların üzerine iki kat olacak şekilde yapılır. Birinci kat sıva sürüldükten sonra henüz kurumadan, üzerine sıva filesi tüm yüzeyi ilk kat sıvanın içine çelik mala ile hafifçe bastırılarak tutturulur.
• Sıva filesi; 4 mm.’lik toplam sıva kalınlığının 2/3’ü file altında, 1/3’ü file üstünde kalacak şekilde uygulanır. (filenin yalıtım levhası ile temas etmemesine dikkat edilmelidir).
• Sıva filesi ek yerleri birbiri üzerine yatayda ve düşeyde olmak üzere 10 cm. bindirilmelidir.
• İkinci kat sıva uygulaması, file uygulanmış alt kat sıva prizini almadan uygulanmalıdır.
• Geniş yüzeylerde, ikinci kat sıva uygulaması ara vermeden uygulanmalıdır.
• Yalıtım sıvasının kurumasını takiben, tercihe bağlı olarak üzerine dekoratif sıva, kaplama veya boya uygulanabilir.


5-) Dekoratif Sıva Uygulanması

• Kıvamında hazırlanan malzeme çelik mala ile duvara uygulanır.
• Malzeme fazlası yüzeyden uzaklaştırılır.
• Plastik mala ile şekil vermek için perdah yapılır.
• Sıva kalınlığı malzeme tane kalınlığı kadar olacak şekilde devam edilir.
• Güneşli, sıcak ve rüzgarlı ortamlarda gerekli koruma önlemleri alınmalıdır. Farklı kuruma sürelerine bağlı olarak oluşabilecek ton farklılaşmalarını önlemek için geniş cephelerde, birbiriyle bağlantılı yüzeylerde uygulamaya ara vermeden bitirilmelidir.
• Uygulanmış yüzeyler priz alma süresi içerisinde olumsuz hava koşullarına karşı (yağmur, don, vb) korunmalıdır.


6-) Son Kat Boya Uygulanması

Boya Uygulama Sistemi:

a-) Isı yalıtım sıvası uygulamasının tamamlanmasından sonra tüm yüzeylere dolgulu Astar tek kat olarak uygulanır.
b-) Dolgulu astar uygulamasından minimum dört saat sonra dekoratif son kat mineral kaplama uygulamasına geçilir.
c-) Dekoratif kaplama uygulamasından sonra silikonlu boya astarı pösteki rulo yardımı ile 1 kat uygulandıktan sonra boya (grenli veya silikonlu) rulo yardımı ile uygulanıp işlem sonlandırılacaktır.


7-) Genel Bilgi

Tercih edilen fabrika ürün paketine göre, fabrikalar tarafından uygulama teknikleri farklılaşmalar göstermektedir, Bu konu sizlerle uygulamalarımız  başlamadan önce biz veya fabrika yetkilileri tarafından anlatılacaktır.