Tel: 0 232 469 73 58

Çatı Sistemleri

Çatı, sadece yeni yapımı tamamlanan inşasında yapılan çatı için değil, mevcut binanızın çatısının yanlış kurulum ya da olumsuz şartlar sebebiyle değiştirilmesi gereken zamanlarda da çatı yapımı konusunda profesyonel çatı firmaları arasında zirvede olan bize ihtiyaç duyabilirsiniz bu durumla karşı karşıya kaldığınızda uzman ekibimiz ekipmanlarımız ve profesyonel titiz kadromuz ile her bölgede çatı yapımı hizmeti veriyoruz.

İhtiyaç duyduğunuz yeni bir çatı kurulumu  yada eski bir binada oturuyor ve binanızın çatısında izolasyon ile ilgili sıkıntılar var ise doğru yapılmayan yanlış çatı tamiri uygulamaları bu masrafları yapan yönetim yada kişiler  için çözülmesi zorlaşan bir süreç haline gelir. bu sıkıntıları yaşamak istemiyor kalıcı ve mantıklı makul çatı çzöümleri için bizi arayabilir ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Tamamlanacak çatı sistemini gereken tamiri yapılırken yağan bir yağmurun evinize sızmasını enegelleyecek kadar basit bir çatı tamiratı olarak düşünmemek gerekir. Çatı tadilatı sırasında kalıcı çatı yalıtım önlemlerinin alındığını ve zor olanın evin dışında yapılan basit bir çatı tadilatından biraz daha büyük ve masraflı çatı kaplama uygulamaları olduğunu bilmek gerekir. çatınızıda evinize sızacak kadar çatı tamiratı gereksinimi duyulan bir durum varsa  tamir yapılacak noktalar uzamanlar tarafından bilinçli olarak kontrolü ve tespiti yapılmalıdır. Gereken ehemmiyet gözeteilmeden yanlış yapılan bir gizli dere yada baca dibi izolasyonu yanlışlığının gerekli malzeme ve ekipmanla düzgün olarak  gerekli tamiratları yapılmaması, çatının toparlanması geciktirebilir.


Sizlere çatı ve bunların yapımı hakkında dilerseniz geniş ve açıklamalı bilgiler verelim:

Çatı nedir: Bir binanın en üst kısmını teşkil eden, binayı üstten kar, yağmur, rüzgar, soğuk ve sıcak gibi tesirlere karşı koruyan, güzelliğini ve sağlamlığını etkileyen yapı elemanına çatı denir. Çatı sistemi Üzerine gelen suları durmadan akıtabilmesi için çatı yüzeyi meyilli olarak yapılır. Bu meyil çatının yapıldığı yerin iklimine, kullanılacak çatı örtü malzemesinin cinsine ve binanın görünüşüne göre değişir. Çatı yapımında genellikle ahşap kullanılmaktadır. Ancak büyük açıklıklı iş yeri, garaj,fabrika vb. yapılarda, dayanımlarının yüksek olması nedeniyle betonarme veya çelik çatılar tercih edilir. Deprem yönetmeliğine göre (2000) (3030 sayılı İmar Kanunu), ahşap yapıların üzerlerine ancak ahşap çatı yapılabilir. Kagir yığma binaların çatıları ise betonarme teras çatı olarak yapılabileceği gibi, ahşap veya çelik oturtma çatı olarak da yapılabilir. Çatıların kar ve rüzgar yüklerini emniyetle taşıyabilmeleri esastır.

Özellikle rüzgara karşı önlem olması bakımından, çatı uçlarının saçaklı yapılması, çatı elemanlarının alttaki taşıyıcı elemanlara bağlanmaları zorunludur. Yağmur ve kar sularının bina içerisine girmeden en kısa sürede yağmur oluk ve borularına aktarılması esastır. Çatılar, tanzim ediliş şekillerine, çatı makas sistemine, yapıldığı malzemenin cinsine ve kaplama malzemesinin cinsine göre isim alır.

Çatı Yüzeyini Sınırlandıran Hatlar ve İsimleri

1. Damlalık veya Oluk 5. Dere 9. Kalkan-Alın Duvarı
2. Eğik mahya veya sırt 6.Tepe Mahya
3. Mahya ve düz mahya 7. Saçak
4. Düşük mahya 8. Meyilli Yüzey

Çatı Eğimi: Çatılar düz teras ve eğimli çatılar şeklinde uygulanır. Düz çatılara suyun akması için % 3’e kadar eğim verilir. Eğimli çatılarda çatı iskeletinin yapılmış olması ve üzerine kaplama malzemesinin yapılması söz konusudur. Eğim % 5’den az yapılamaz. Çatı eğimi, iklime, çatı kaplama malzemesinin cinsine ve çatı arasından yararlanma isteğine göre tespit edilir.

Çatılar Eğimlerine Göre

1-) Az Eğimli Çatılar Eğim Açısı: 5 o ‘ye Kadar olan çatılar.
2-) Orta Eğimli ÇatılarEğim Açısı: 5 o - 40 o
3-) Dik Çatılar Eğim Açısı: 40 o ‘den
4-) Büyük olan açılar. diye ele alınabilir

Çatı eğimini belirleyen faktörlerin basında, çatı örtü malzemesi, iklim, mimari karakter ve maliyet gelmektedir. Çatı örtü malzemesi, esas olarak çatının dış etkenlere karşı dayanıklı olması gereken katmandır. Çatı örtüsünden beklenen, su geçirmemesi, uzun ömürlü olması. hafif ve estetik olmasıdır.

Çatı örtüleri, atmosferik olaylar karsısında oldukça dayanıklı ve kesinlikle su geçirmez özelliklerde olmalıdır. Çatı örtüleri, üzerindeki suyun birikmesini ve özellikle kagir esaslı malzemeler tarafından emilmesini önlemek amacı ile belirli bir eğirnde kaplanmalıdır. Çatı örtülerinin bir kısmi az parçalı bir kısmı da çok parçalıdır. Az parçalı çatı kaplamaları (örneğin; levha malzemeler) eğimin az olması gerektiği durumlarda ve çok yağış alan yörelerde tercih edilir.

Çatı eğimleri, üç şekilde ifade edilebilir:

1. Derece cinsinden
2. Yüzde (%) cinsinden
3. Oran cinsinden

Çatı Eğiminin Oran Cinsinden İfade Edilmesi Çatı eğimi, çatıda dik olarak alınan bir birimin, yatayda saçak ucuna kadar olan mesafenin birim sayısına oranı seklinde ifade edilebilir.

Çatı Çeşitleri:

1-) Sundurma Çatı        
2-) Beşik Çatı                
3-) Kırma Çatı              
4-) Mansard Çatı         
5-) Kule Çatı                
6-) Fenerli Çatı         
7-) Set Çatı
8-) Kombine (Karma) Çatı
9-) Kelebek Çatı
10-) Kanatlı Çatı
11-) Silindir Çatı
12-) Kırık Plak Çatı
13-) Kubbe Çatı                                

1. Sundurma Çatı: Tek yüzeyli çatı da denilen sundurma çatının yapımı kolaydır ve maliyeti azdır. Çamaşırlık, garaj, kömürlük, bahçıvan odası gibi açıklığı az olan yerlerde uygulanırlar. Müstakil binalarda, ayrık olarak uygulandığı gibi başka bir binanın duvarına dayalı şekilde de yapılabilmektedir.

2. Beşik Çatı: (Çift Yüzeyli Çatı Çift yüzeyli çatı da denilen beşik çatının akıntısı, iki yönlüdür. İki yüzey birbirini mahya ile bağlamıştır. Binanın ön ve arka duvarının oluşturduğu üçgen yüzey kalkan duvarlarıyla kapatılır. Çatı eğiminin fazla alınması durumunda, çatı arasından da yararlanma imkanı doğar. Genellikle dikdörtgen planlı is yeri, ahir, garaj vb. yerlerde uygulanır.

3. Kırma Çatı: Kırma çatıya çok yüzeyli çatı da denilmektedir. Yüzeylerinin, dört yöne de eşit değerde eğimleri vardır. Tüm
saçaklar, yatay ve genellikle ayni düzlem üzerindedir. Yüzeyler, birbirine düz, eğik, düşük ve dere mahyalarla bağlanır..

4. Mansard Çatı: Bu çatılar, beşik ya da kırma bir çatıda her bir çatı yüzeyinin iki ayrı eğimde uygulanması söz konusudur. Amaç, daha yüksek ve ferahçatı iç hacmi oluşturarak, çatı arasının konut, depo gibi kullanılabilmesini sağlamaktır.

5. Kule Çatı: Genellikle kare ya da daire şekilli ve küçük boyutlu plan üzerine uygulanır. Dört taraflı olan çatı yüzeyleri tepede,bir noktada birleşir.

6. Fenerli Çatı: Beşik ve sundurma çatıların birlikte uygulanmasıyla oluşturulur.

7. Set Çatı: Beşik çatıların, yan yana dizilmeleriyle oluşur. Ancak yüzeyler, daha çok ışık alabilmek için, birbirleriyle 90° lik açı yapar. Güneş ışığının en çok etkilediği yüzeylere geniş pencereler konur

8. Kombine (Birleşik) Çatı: Sundurma çatı yüzeylerinin kademeli olarak uygulanmasıyla oluşturulur. Kombine çatılar genellikle fabrika, iş yeri, ahır vb. Yerlerde çatıyı fazla yükseltmemek ve daha çok güneş ışığı alabilmek amacıyla uygulanır.

9. Kanatlı Çatı: Bu tür çatılar daha ziyade atölye, fabrika gibi kat yüksekliği fazla olan yerlerde uygulanır. Sık olmasa da konut binalarında uygulamaları görülmektedir. Çatının özelliği, çatı iç mekanının iki ayrı zıt yöne açılmasıdır.

10. Kubbe Çatı: Bu tür çatılar kare planlar üzerine inşa edilir. İç mekanlarda ses dağılımını, akustiğisağlamak bakımından işlevseldir. Günümüzde uygulamaları yaygındır.

11. Silindir (Tonoz) Çatı: İç mekanlarda tavan yüksekliğini artırmak ve kirişsiz açıklıkları geçsek için uygulanır. Genelde dikdörtgen
planlar üzerine uygulanır.

Ahşap Çatıyı Meydana Getiren Elemanlar:

1. Bırakma (Germe)Kirişleri
2. Yastık Kirişleri
3. Dikmeler
4. Aşıklar
5. Göğüslemeler
6. Payandalar
7. Yanlamalar
8. Kuşaklar
9. Rüzgar Bağlantıları
10. Mertekler
11. Yardımcı Parçalar
12. Çatı Örtüsü (Kaplaması)
13. Konturvatmanlar

Bırakma (Gergi) Kirişleri: Bırakma kirişleri, asma çatılarda, çatıyı meydana ngetiren makasların açılmamasını sağlayan çatı elemanıdır. Betonarme bir döşeme üzerine oturmayıp duvar, kiriş vb. iki mesnet üzerine oturan oturtma çatılarda kullanılan kirişlere de ayni isim verilir. Tek ya da çift parça halinde yapılabilirler.

Kesitleri 8/14, 8/16, 10/16, 14/16, 16/20 cm olur.

Yastık Kirişleri: Makaslardan bırakma kirişleri kanalıyla aldığı çatı yükünü, üzerine oturduğu duvar, kiriş ya da döşemeye aktarırlar. Kesitleri cm cinsinden 5/10, 8/16, 10/20 olup dar yüzeyleri üzerine oturtulurlar. Yastık kirişleri duvar, kiriş ya da döşemeye blonlarla
veya bağlantı demirleriyle bağlanır.

Dikmeler: Asıklardan aldıkları yükü duvar, kiriş ya da döşemeye aktarırlar. Kesitleri genellikle kare seklinde (8/8, 10/10, 12/12cm) olur. 

Aşıklar: Merteklerin yükünü taşıyan yatay konumdaki elemanlardan her birine aşık denir. Aşıklar konuldukları yerlere göre çeşitli adlar alırlar.

Mahyaya Konulanlara Mahya Aşığı: Çatının saçak kısmında üzerine gelen merteklerin yükünü taşıyan yatay kiriş konumunda olanlara
damlalık aşığı, damlalık aşığı ile mahya aşığı arasında kalanlardan her birine orta aşık denir. Aşıklar yüklerini bulunduğu yere göre duvar, kiriş, döşeme, dikme gibi elemanlara verir. Aşık kesitleri 10/14, 12/16, 14/18 cm olup, genellikle 200 - 250 cm aralıklarla yerleştirilir.

Göğüslemeler: Dikmelerle, aşıkların altında tanzim edilen ve genellikle 45° eğimli desteklerdir. Dikmelerin arasında açıklığın azaltılması ve çatının boyu yönündeki yatay hareketleri önleme görevi yaparlar. Kesitleri, dikme kesitlerine uygun olarak 8/8,8/10,5/10,6/12 cm.'dir.

Payandalar: Askılı çatılarda, dikmelerin (askıların) aldığı yükleri, bırakma kirişlerindeki düğüm noktalarına ileten eğimli çubuklardır. Payanda kesitleri : 8/14, 10/18 cm. gibi olur.

Yanlama: Bir ahşap asma çatı makasında babanın (askı) yüklerini yanlardaki mesnetlere ileten eğik iki basınç çubuğundan her birine yanlama denir. Kuşaklar: Bir çatı makası üzerinde bulunan dikme, aşık, yanlama ve mertekleri, her iki yüzeyden birbirine bağlayan çubuklardır. Bağlandıkları parçalara kertme ile geçerek, birleşme noktalarını kuvvetlendirirler. Rüzgar Bağlantıları: çatı makaslarının, rüzgar etkisiyle devrilmelerini önlemek için, çatının her iki başındaki ilk iki ve son iki makasının arasına, çaprazlamasına çakılan kirişlerdir.

Mertekler: Aşıklar üzerine otururlar ve örtü altı kaplamasının yükünü taşırlar. Kesitleri 5/10, 6/12,
aralıkları 40-50 cm kadar alınır. Yardımcı Parçalar: Çatı elemanlarının birbiriyle nbağlantılarını sağlamak amacıyla kullanılan, bağ ve askı demirleri ile blonlar yardımcı parçalar olarak nitelenebilir.

Çatı Örtüsü Kaplaması: Çatı örtüleri, kar, yağmur, rüzgar ve don olayı gibi doğal etkilere hem dayanıklı olmalı, hemde suyu alt tarafa geçirmemelidir. Kiremitler, asbest levhalar,bakir ve galvanizli saclar, arduvaz ve polikarbonat esaslı şeffaf levhalar kaplama malzemelerinden bazılarıdır.

Konturvatmanlar: Çatıya yandan gelecek basınçları önlemek üzere, makaslar arasına çapraz olarak çakılan elemanlara konturvatman denir. Mertekli çatılarda bu çaprazlar merteklerin altına çakılır. Çatıyı yandan etkileyen hakim kuvvet rüzgar olduğundan, bu parçalara rüzgar bağlantıları da denir.

Plan İle Çatı Düzenlenmesi

Dikdörtgen planlarda çatılar, genellikle beşik ya da kırma çatı olarak yapılır. Planın, birden fazla kare ve dikdörtgenlerden oluşmasıyla, birleşik kırma çatı yapma zorunluluğu doğar. Bu nedenle, mahyaların, plan üzerinde çizilerek belirlenmesi yani, plana çatı düzenlenmesi gerekir.

Bu iş iki yöntemle yapılabilir

1. Planı dikdörtgenlere bölerek
2. Saçaklara paralel çizgiler çizerek

Çatıyı Meydana Getiren Taşıyıcı Sistemler

Çatı makasları, çatının esas taşıyıcı kısmını oluşturur. İki veya daha fazla sayıdaki çatı makaslarının bir sistem dahilinde aralıklı olarak
dizilmesi sistemin esasını oluşturur. Söz konusu makasların en basit olarak yapılanı oturtma çatı denen tipleridir. Oturtma çatı makaslarında dikmeler, bir yastık vasıtasıyla döşeme, duvar veya kiriş gibi mesnetlere oturur. İki veya daha fazla mesnede oturan, üzerine gelen yükleri kafes kiriş sisteminde askı, bırakma kirişi (gergi kirişi), payanda, yanlama gibi elemanlarla taşıyarak mesnetlere aktaran, makaslardan oluşan çatılara asma çatı denir.

1. Oturtma Çatı Sistemi

Bu tür çatılar, taşıyıcı duvarlar veya kirişler ya da betonarme bir döşeme üzerine oturtulur. Çatının taşıyıcı duvar veya kirişler üzerine oturtulması durumunda mesnet açıklığının en çok 4,00 m olması gerekir. Mahyaya en yakin aşık ile mahya arasındaki uzaklık 2,00 m' den fazla değilse, mahya asığı konulmayabilir. Bu takdirde karşılıklı gelen iki mertek mahyada, zıvana geçirme ile birleştirilir. Duvar kiriş ya da döşeme üzerine oturtulan yastık kirişi ya da kalas parçası altına neme karşı ruberoid veya diğer pestil malzemelerden yalıtım gereci yerleştirilir. Oturtma çatı makasları tanzim edilen dikme sayısına göre isim alır. Çatılarda dikme sayısı, çatı tanzim edilecek açıklığa göre değişir.

Çatı Açıklığı  4 - 6 m, dikme sayısı sundurma şeklinde oturtma çatı makasın karşılıklı iki duvar üzerine oturtulan sundurma çatılarda mesnet açıklığının 4,00 m'den, kapı üzerine yapılan sundurma çatıların ise 2,50 m'den fazla olmaması gerekir.

2. Askılı Çatı Sistemi

Askılı ahşap çatılarda kullanılan elemanlar, çekme ve basınç yoluyla yükleri taşıyıcı sisteme aktarır. Çatıyı taşıyan dış ve iç bölme duvarların eksenleri arasındaki açıklığın 4,00 m'yi geçtiği durumlarda askılı çatı (asma çatı) uygulanır. Asma çatının taşıyıcı elemanları çatı makası seklindedir. Ancak burada, makası oluşturan elemanların esas taşıyıcıları, bırakma kirişi (gergi kirişi), askı, yanlama ve
payandalardır. Makas sistemi içerisinde, bırakma kirişi ve askılar genellikle çekmeye, yanlama ve payandalar ise basınca çalışır.

Asma çatılarda, taşıyıcı çubukların birleştiği yerlerde (düğüm noktalarında) çubuk ekseninin, yanlamanın veduvar ekseninin bir noktada kesişmesi esastır. Çubuklar, aldıkları çekme ya da basınç kuvvetlerini birbirlerine, bu noktada aktarır.
Çatılarda bırakma kirişini yukarıya doğru çeken dik elemanlara, askı denir. Askılar bırakma kirişine zıvanalı geçme ile bağlanır.

Bir Askılı Çatı Makası: Bir askili makaslar, mesnet açıklığı 4,00-6,00m arasında olan binalarda yapılır. Bir askılı çatı makası elemanlarından, bırakma ve yanlama kirişleri ile yastık eksenleri aynı noktada kesiştirilmelidir. Ayrıca birleşim açılarına göre hazırlanan lama demiri her iki yüzeyden konularak blonlarla bağlanmalıdır. Askının alt ucu lama demirine U şeklindeki lama demiri ile bağlanır. Bir askili makaslar, mesnet açıklığı 4,00-6,00 m arasında olan binalarda yapılır. Bir askılı çatı makası elemanlarından, bırakma ve yanlama kirişleri ile yastık eksenleri aynı noktada kesiştirilmelidir. Ayrıca birleşim açılarına göre hazırlanan lama demiri her iki yüzeyden konularak blonlarla bağlanmalıdır. Askının alt ucu lama demirine U şeklindeki lama demiri ile bağlanır.
 
İki Askılı Çatı Makası : Mesnet açıklığı 6,00-10.00 m arasında olan yerlerde bu çatılar yapılır. Bu durumda, askılar arasının birbirine eşit alınması gerekir.

Üç Askılı ÇatıMakası: Makas uzunluğu 10,00-12,00 m arasında olan binalarda üç askılı çatı makası yapılır. Genellikle beşik çatı seklinde atölye, fabrika gibi yapılarda uygulanır. Bu makaslarda, bırakma kirişi ve askılar çekmeye çalıştırıldığından, çift yapılabilir.


Oturtma Çatı Özellikleri

İç bölme duvarları arasındaki mesafesi 4 m' den az olan duvar mesnetleri üzerine veya betonarme (tabliye) döşemeler üzerine oturtulan, makassız çatı sistemlerine oturtma çatı denir. Çatı yapımında önce taban elemanları (8/12, 10/10, 12/12 cm) betonarme döşeme üzerine oturtulur, sonra üzerine (10/10,12/12 cm) dikmeler plana uygun olarak yerleştirilir. Dikme sayısına göre, bir, iki, üç veya dört dikmeli çatılar diye çeşitli adlar alırla. Duvar mesnetleri üzerine çatı döşemesi yapmadan da oturtma çatı yapılabilir.

Askılı Çatıların Özellikleri

Çatıyı taşıyan iç bölme duvarları arasındaki açıklık 4 m'yi geçtiği hallerde veya iç mesnetsiz geniş açıklıklı binalarda çatı yükünü yalnız dış mesnetlere nakledecek tarzda tertip edilen çatılara askılı çatılar denir. Makaslardan gelen yükler duvarlara aşıklar ile nakledilir. Makasta dikme görevi yapan elemana "Baba" veya "Askı" denir. Baba, gergi kirişine özel şekillerle bağlanır.

Makaslarda bırakma kirişi yerine geçen elemana gergi kirişi denir. Baba ile Gergi kirişi arasındaki diyagonal elemanlara "Yanlama“ denir. Çatılar düz teras ve eğimli çatılar şeklinde uygulanır. Düz çatılara suyun akması için % 3’e kadar eğim verilir. Eğimli çatılarda çatı iskeletinin yapılmış olması ve üzerine kaplama malzemesinin yapılması söz konusudur. Eğim % 5’den az yapılamaz.


3. Çelik Çatı Sistemi

Çelik çatı hizmetini sorunsuz sunan firmamız, yapılacak çelik çatı hakkında büyük bir tecrübe ve araştırma geçmişine sahiptir. Gerçekleştirdiği referans hizmetlerine bakarakta çelik çatı sektöründeki aktif faaliyetlerini görebilirsiniz. Çelik çatı yapının varolan ağırlığına ek yük oluşturup deprem gibi önüne geçilemez, can ve mal kaybına sebep olacak afetlerde en yüksek dayanıklılığı sağlayan, estetik, kaplama ve çatı görünüm tipine göre daha teknolojik bir şekilde kaliteyi sembolize eden bir çatı çeşitidir. Diğer yapılarda olduğu gibi bina çatı çevresinin üzerine yine çatı görünüm projesinin müşterinin onayladığı biçimde yapılmasıyla elde edilen konstrüksiyon çatı yapımı biçimidir. Çelik çatı, yapının kendi özgü ağırlığına ek zati ağırlık getirmez ve olası doğal afetlerde kalıcılık sağlar. Can kaybına yaptırım sağlacıyı etkilerde bulunmaz, yüksek direnç göstererek yapı bütünlüğünün korunmasını sağlar.

Çelik çatı yapı malzemelerini oluşturan elemanların fabrikasyon olması tam güven sağlar ve kullanılan koruyucu malzemeler sayesinde çatı kalitesini en yüksek seviyede tutar. Çelik çatı sistemleri üretim ve montaja dayalı olduklarından dolayı imalatı yada uygulanması zemin, mekan gözetmeksizin her mevsim, her bölgede kolaylıkla uygulanabilir. Yapı sahibi yada yetkilisinin kendine özel olarak çıkarttığı veya çıkarttırdığı tüm projeler kolaylıkla uygulanabilir, dilenirse farklı proje uygulamaları estetik bozmadan sorunsuzca tamamlanarak proje uygun hale getirilebilir. Betonarme yapılarda olduğu gibi çelik çatı kalıp yada benzeri destekleyici sistemler kullanmadığı için doğaya uyumludur, asgari şartlar ilede çatı uygulaması sorunsuzca gerçekleştirilebilir. Metal olması, çelik çatı sistemlerinin yüksek ısı ve soğuğa dayanıklılığını arttırır. Yangın veya doğa şartlarından minimum seviyede etkilenir, yapı sahibine ek zararlar getirmez. 

Taşıma gücü zayıf altyapılı bölgelerde, zeminlerde veya yapı üstlerinde destekleyici nitelikle olduğundan dolayı ek çalışma ve maliyet getirmeyen çelik çatı sistemleri, yapının kalitesini ve korunabilirliğini arttırır. Oluşacak büyük açıklıkları çelik çatı kapatabilir, betonarme yapılarda ihtiyaç duyulan taşıcı sistemin eklenmemesini sağlar. Buda çelik çatı sisteminin daha kullanıma elverişli hale gelmesini sağlar.

Estetik bir görüntü sağlayan çelik çatı yapımı, görünüm için cephe kaplama sistemleriyle daha şık, doğacı ve uygun şehir yapılaşmasına yardımcı olur, avrupa standartlarına uygun olmayı sağlar.