Tel: 0 232 469 73 58

Çatı İzolasyonu

Çatı İzolasyonu

Çatılar; geleneksel ve ters çatı olarak iki farklı sistemde incelemek mümkündür. Geleneksel teras yalıtımında, ısı yalıtım malzemeleri su yalıtım tabakasının altına ve yapı betonu üzerine yerleştirilir. Bu sistemde su yalıtım tabakası çatı yapısının geri kalan kısımlarından farklı olarak büyük sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalıp, kolayca kısa sürede bozulabilir.

Su buharı bitüm esaslı su yalıtım malzemesini geçemediği için yoğunlaşarak ısı yalıtım malzemesini ıslatmakta ve malzemenin yalıtım özelliğini kaybetmesine yol açmaktadır. Bu nedenle; su yalıtım tabakası altında yoğunlaşma ve hava kabarcıklarını önlemek için yapı betonu ve ısı yalıtımı arasına bir buhar kesici konulması gerekir. Ters teras çatıda, ısı yalıtım malzemeleri su yalıtım tabakasının üzerine yerleştirerek geleneksel teras yalıtımında karşılaşılan problemler çözümlenmiş olur.

Ters teras çatıda, ısı yalıtımı su yalıtım tabakasını:

1. Hava şartlarının yıpratıcı etkisinden
2. UV-radyasyonunun zararlı etkilerinden
3. İnşaat, kullanım ve bakım sırasında oluşabilecek mekanik hasarlardan: Yalıtım levhaları kullanıldığı teras çatılarda (teras, otopark, bahçe çatı) hem inşaat süresinde hem de çatı kullanılmaya başladıktan sonra mekanik etkilere karşı daha iyi koruma sağlar. Su yalıtım tabakası, ısı yalıtım malzemelerinin altında yer alarak aynı zamanda bir buhar kesici tabakası işlevi görür. 


Çatı Kaplamasının Alt Yapı Özellikleri

Çatının alt yapısı, gerek kullanılan çatı malzemesinin uygulama kalitesini, gerek tüm çatı örtüsünün fonksiyonel ömrünü belirlemekte çok önemli bir yer tutar. Çatının bina yapımına tam uyum sağlaması,eğim ve detayının oluşturulması çok önemlidir.Binaların, sanayi ,endüstriyel yapıların taşıyıcı sistemine fazla yük bindirmemesi,çatı konstrüksiyonunda değerlendirilecek malzemelerin kesitlerine uyumlu kaliteli ürünlerden oluşması, maliyeti düşürücü dayanıklı niteliklere sahip bulunması tercih nedenidir. Çağdaş yapılaşmada binaların genel görünüşü ve estetik niteliği öncelik kazanmaktadır.

Bir çatının projelendirilmesi ve inşaası aşamalarında göz önünde tutulması gereken altyapı ve uygulama özellikleri aşağıdaki gibidir;

Çatının eğimi ve uzunluğu:

Eğimli çatı, yağmur suyunun tasfiyesi ve yüksek yaşam konforunun sağlanması açısından büyük avantajlara sahiptir. Eğimli çatının oluşturduğu tavan arası, alınacak tedbirlerle sıcak ve soğuğa karşı yalıtım görevi gören, izole edilmiş bir mekan haline gelir. Ayrıca, tavan arası olan bu mekan, bir yaşam mekanına da dönüştürülebilir. Uygulama ve kiremitlerin tespiti açısından önem taşır; ayrıca yağmur sularının tasfiye hızı ve kar kütlelerinin olası kayma hareketi açısından da etkin rol oynar.

Eğimli çatının alt yapısı:

Taşıyıcı eleman görevi görür ve değişik yapım teknikleriyle uygulanabilir. Genellikle beton, beton üzeri ahşap lata ya da ahşap olarak uygulanır. Kiremitlerde bini uygulaması,

Kiremitlerde doğru bini uygulaması:

(üstteki kiremidin alttakinin üstünde kaydırılması suretiyle çıta aralığının ihtiyaç ölçüsünde ayarlanması), küçük parçalı ve süreksiz kaplama elemanlarıyla oluşturulan çatı örtüsünün su geçirmemesini garanti altına almak için son derece önemlidir; bini miktarı değişik çatı eğimlerine göre ya da yapının bulunduğu iklim şartlarına göre değişkenlik gösterir.

Çatı Sistemleri

Çatıların dekoratif görünümü yanında süsleyici niteliği, modern yapılarda inşaat türlerinde öncelik taşımaktadır. Kaplama malzemesinin şekli, rengi, inşaatın konut-iş merkezi-kapalı spor alanı gibi türüne göre ayrı özellikler taşımaktadır. Çatının taşıyıcı sistemi nasıl yapılmış olursa olsun, kaplamanın yapılacağı yüzey esas olarak iki şekilde olabilir: 

Sürekli sistem (Kaplamalı) Özellikle konut inşaatlarında kullanılır, yaygın olarak ahşap kaplama, beton ya da panel olarak oluşturulur. Bu sistemin uygulanması durumunda kiremit döşenmeden önce tüm eğimli altyapı hazırlıkları tamamlanmalıdır. 

Aralıklı sistem (Izgaralı) Ahşap ya da çelik konstrüksiyon kullanılarak oluşturulan bu sistem genellikle konutlarda, büyük binalarda ya da endüstriyel yapılarda kullanılır. Bu sistemin uygulanması durumunda mevcut olan çatı sayesinde önceden beton veya ahşap eğimli çatı döşemesi hazırlamaya gerek kalmaz.